• TEGELKACHELS
  Tegelkachels
 • INBOUWHAARDEN
  Inbouwhaarden
 • WATERVOERENDE ACCUMULATIEKACHELS
  Watervoerende accumulatiekachels
 • DE HAARD MET KETELFUNCTIE
  De haard met ketelfunctie
 • MODULAIRE HAARDEN
  Modulaire haarden
 • MODULAIRE ACCUMULATIEKACHELS
  Modulaire accumulatiekachels
 • KLEINE ACCUMULATIEKACHEL KSO
  Kleine accumulatiekachel KSO
 • SYSTEMGRUND√ĖFEN BSG
  Systemgrundöfen BSG
 • IRON DOG
  Iron Dog
 • GRONDOVEN
  Grondoven
 • STURINGEN
   Sturingen
 • BHZ
  BHZ
 • GRILLEN & BAKKEN
  Grillen & bakken

Het display

 

Antippen oder mit dem Finger rüberziehen

Zo werkt de bediening met een aanraakscherm

 

Een duidelijke menubegeleiding met "terug" en "bevestigen" maakt elke wijziging op een heldere en niet mis te verstane manier duidelijk.

 

De installateur stelt eenmalig onder "settings" alle instellingen in en configureert de aangesloten onderdelen. Dit kan een bestaande verwarmingsketel zijn of een extra warmtepomp. Deze configuratie wordt vervolgens op het display weergegeven en staat voor verdere instellingen ter beschikking.

 

DE VERWARMING

Op één pagina is alles te zien - De startpagina geeft alle informatie weer betreffende de warmtegenerators en -verbruikers:

- Wie levert warmte?

- Hoe warm is het buffervat?

- Waar wordt warmte verbruikt?

Op deze vragen wordt meteen een antwoord gegeven.
Aan de linkerkant worden de warmtegenerators weergegeven. Het rendement van de zonne-installatie wordt weergegeven via de afwisselende weergave van het vermogen en de collectortemperatuur; de situatie in de tegelkachelketel door de keteltemperatuur. Is de temperatuur in het buffervat te laag, dan wordt de bijverwarming (hier: pelletmodule) geactiveerd. Of genoeg warmte voorhanden is, kan men aan het kleurverloop en de temperatuurweergaves herkennen.
Aan de rechterkant worden de warmteverbruikers weergegeven: de warmwaterkringlopen en de warmwatervoorraad. Door aanraken van de schakelvlakken of een van de symbolen, verkrijgt men gedetailleerde informatie of kan men instellingen  wijzigen.

 

DE TEGELKACHEL OF -HAARD, DE FORNUISKETEL

Temperatuur- en systeeminformatie betreffende de warmtegenerator tegelkachel. Via de grijze vlakken "Instellingen" komt men bij de verdere tegelkachel-parameters.

DE ZONNE-INSTALLATIE

Detailinformatie betreffende de zonneinstallatie. Een zonneinstallatie Detailinformatie betreffende de zonne-installatie. Een zonne-installatie met systeemscheiding wordt weergegeven. De numerieke en grafische verwerking van de 'zonneopbrengst' van de laatste dagen, weken, maanden en jaren kan opgeroepen worden door aanraken van het vlak "zonne-bijdrage".

BIJVERWARMING

Behalve een BRUNNER-pelletmodule kunnen nog twee andere bijverwarmingen aangesloten en bestuurd worden.
Van elke bijverwarming kan de actieve periode afzonderlijk ingesteld worden. Op de afbeelding ziet u een installatie met pelletmodule en een electrische weerstand. De pelletmodule levert automatisch warmte, wanneer in het buffervat de voorlooptemperaturen van de warmwaterkringlopen en de warmwaterproductie te laag worden. De elektrische weerstand wordt als vorstbescherming gebruikt, in geval de temperatuur van het buffervat extreem laag wordt en noch met pellets, noch met hout gestookt wordt.

DE WARMWATERKRINGLOPEN

Elk verwarmingscircuit kan afzonderlijk ingesteld worden. In het voorbeeld betreft het een vloerverwarming. De activeringsperiodes voor het standaard programma "Familie" worden weergegeven. Ondanks het nachtelijke uur werkt de verwarming in ‘dagbedrijf’ (Betriebsart: ein) en is niet gereduceerd, omdat de functie’Party’ geactiveerd is en nog gedurende zes uur loopt.
Onder"verwarmingsprogramma" kunnen individuele instellingen opgenomen worden of verwarmingsprogramma's geselecteerd.

VOORGEPROGRAMMEERDE VERWARMINGSPROGRAMMA

Het overzicht van de gekozen verwarmingsprogramma's wordt weergegeven. De oranje hokjes duiden de periodes aan tijdens dewelke de warmwaterkringloop functioneert. Tijdens de grijs weergegeven periodes wordt de voorlooptemperatuur verlaagd of de pomp wordt helemaal uitgeschakeld. Ook andere programma’s kunnen opgeroepen worden. Elke wijziging moet bevestigd worden.
Door aanraken van het "urenplan" komt men op de pagina waar de periodes afzonderlijk gewijzigd kunnen worden.
Op dezelfde manier kunnen ook de actieve periodes van bijverwarmingen, warmwaterproductie en -circulatie afzonderlijk ingesteld worden.

GEPERSONALISEERDE VERWARMINGSPROGRAMMA'S

Op deze pagina kunnen de periodes voor activering van een warmwaterkringloop voor elke dag afzonderlijk veranderd worden. Elk hokje stelt een tijdsperiode van 15 min voor.
Bij het bewaren van de instellingen wordt de gebruiker gevraagd een toepasselijke naam in te geven.
Op dezelfde manier kunnen ook de actieve periodes van bijverwarmingen, warmwaterproductie en -circulatie afzonderlijk ingesteld worden.